Den gudommelige komedie – Jan Jensen

Den gudommelige komedie

En ambitiøs illustreret digt cyklus, tilrettelagt og skabt af holdet bag

PER KRAMER HOVEDBOG
2014, Systime. ISBN 978876166208

Den skal udgives på forlaget FILO til efteråret. Meningen er, at den skal udkomme i et bogformat der, sjældent ses i Danmark. Desværre også et dyrt papir-format med gennemgående illustrationer .
 Grafikeren Hans Oldau Krull skal illustrere teksterne sort/hvid (CV vedføjet). Ikke tegneserieagtig, men i et musikalsk forløb med tyngde afløst af lethed.

Udtalelse af Asger Schnack :

"Jeg er meget imponeret over projektets omfang og den energi, du har lagt i det. Og det er en energi på flere niveauer: Der er en personlig involvering, som sætter en usædvanlig høj gearing i sproget, men der er også en intellektuel kapacitet, som mærkes neden under eller bag ved det ordrige udtryk. Det viser sig i form af kendskab til myter og en vilje til at skabe egne mytologiske fortællinger. Netop det fortællende er karakteristisk, der er tale om lange, episke forløb, som er temmelig uvant i tidens poesi. Samtidig er der en inspiration fra modernismen, som den udfoldede sig i 1960’erne og frem. En sær blanding af norrøn digtning og Jess Ørnsbo og så, naturligvis, din egen mundtlige form, der yngler med ordspil og nydannelser, og som også er humoristisk trods alvoren. Man kan næsten få det indtryk, at humoren er til for at overvinde en vrede over forhold, som ikke kan ændres - og som i vidt omfang hører fortiden til. En tilbageblikkets rasen, som kræver og får plads, side efter side i enkeltdigte, der ikke hører op."