En maler til tiden – Jan Jensen

Bog om Jan Jensen

Forlaget Systime har i anledning af Jan Jensens 60-års-fødselsdag fået forfatter og journalist Rolf Dorset til at skrive en stor kunstnerbiografi "Jan Jensen - en maler til tiden". Heri bliver læseren på indsigtsfuld og kritisk vis ført med Jan Jensen rundt i det danske- og især det fynske - kunstunivers gennem 30 år. Derved er bogen mere end "blot" en biografi over en kunstner. Den er også et tidsbillede og en værkanalyse, der rækker langt ud over de fynske rammer. - Forlaget bad mig finde en forfatter, og jeg har altid synes, Rolf Dorset skrev og analyserede så godt. Bogen, der er på 82 sider, kan købes i Brugsen i Asperup og hos boghandlere for 150 kr.