Per Kramer Hovedbog – Jan Jensen

Per Kramer Hovedbog

Denne bog er blevet til i et samarbejde mellem en række af Per Krames venner som efter hans død samlede hans efterladte arkiver fra det Jydske kulturministerium i hvilket han var selvbestaltet kulturminister.

Per havde planlagt at skabe et selvbiografisk værk over sit livs arbejder i form af en bog, ”Hovedbog”. Døden kom ham dog i forkøbet, som Per selv sagde… ”Livet er en drøm døden vækker os af”. Vi har valgt at lave bogen ud fra Pers materiale, teksterne er forfattet af den mangeårige kammerat og kunstnerkollega Jan Jensen, indsamlingen af billedmateriale af vennerne Keld Preuthun, Hans Krull og Pers søn David Kramer.

Denne bog er vores bidrag til at bevare mindet om en af Danmarks betydelige kunstnere som mere eller mindre selvforskyldt blev overset af kunst-parnasset.

Køb bogen fra forlaget Systime